VvE Activiteiten

VVE Opstarten

Als u eigenaar bent van een appartement en de VvE bestaat niet, de VvE is in diepe slaap of het complex waar uw VvE zich in bevindt wordt net opgeleverd dan is het zaak om de VvE op te starten.
 

Addwin Advise kan u helpen bij dit meestal lastige en schriftelijke proces. In heldere en adequate stappen is uw VvE actief en kunt uw gezamenlijk als eigenaren over naar het onderdeel Beheer. 

 

Stappenplan

>1 Verzamelen informatie

Zoek de volgende papieren bij elkaar. Wanneer u geen idee heeft waar de splitsingsakte, het splitsingsreglement en de splitsingstekening zijn, kunt u deze opvragen bij het Kadaster. De splitsingstekening zit bij de splitsingsakte. De volgende documenten zijn noodzakelijk:

  • De splitsingsakte
  • Het splitsingsreglement
  • Indien van toepassing het huishoudelijk reglement
  • Contracten die de VvE al heeft afgesloten
  • Een overzicht van de financiĆ«n
  • Contactgegevens van alle eigenaren

 

>2 Uitschrijven vergadering

Addwin Advise zal al de eigenaren uitnodigen voor een vergadering en deze vergadering is voorzien van agenda wat te bespreken is.
De vergadering wordt gehouden bij ons op kantoor en tijden de vergadering zullen er notulen opgemaakt worden, welke direct ter
accordering aangeboden worden. Dit voorkomt het plannen van een 2e vergadering.

>3 Administratieve afhandeling

Als gevolg van de in de vergadering genomen besluiten, zullen een aantal administratieve zaken geregeld moeten worden (denk hierbij aan
inschrijving Kamer van Koophandel, Afsluiten van gemeenschappelijke verzekering, openen van speciale bankrekening voor de VvE etc).
Addwin Advise zal het bestuur van de VvE ondersteunen door deze zaken voor te bereiden, zodat allen nog maar een handtekening noodzakelijk is.

 

 

Maak hier een afspraak met ons.